INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Socialinis pedagogas

 

Mokyklos socialinis pedagogas Edgaras Biknevičius

( 105 kab.)

 

Socialinis pedagogas dirba su mokiniais, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

Sprendžia mokinių socialines - pedagogines problemas, gina interesus, teikia socialinę pedagoginę  pagalbą.

Rengia stipendijų įsakymo projektus.

Vykdo įvairių krypčių prevencinę veiklą, organizuoja prevencinius renginius.

Sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas bendradarbiauja su grupių vadovais, mokytojais, psichologu, mokyklos administracija, mokinių tėvais (globėjais).

Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos ugdymo centru, teisėtvarkos institucijomis, vaiko teisų apsauga, globos ir rūpybos institucijomis, nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis.

Atstovauja mokinio teisėms ir interesams mokykloje ir už jos ribų.

Atlieka tiriamuosius darbus, kad išsiaiškintų įvairių neigiamų socialinių reiškinių priežastis ir patikrintų prevencinio darbo veiksmingumą. Atlieka  išsamią tyrimų analizę.

Kartu su grupės vadovais lanko vaikus namuose.

Informuoja mokinius, jų tėvus, globėjus  apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.