INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Projektinė veikla

2015 m. Viešajai įstaigai Kuršėnų politechnikos mokyklai suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo Chartija Nr.2015-1-LT01-KA109-013523 2016-2020 metams.

2021 m. Mokyklai suteikta „Erasmus“ akreditacija Nr.2020-1-LT01-KA120-VET-094831 2021-2027 m. laikotarpiui.  „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad Mokykla yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis.

Atsižvelgiant į  paskutines dvi pagal profesinio mokymo mobilumo Chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Mokyklai yra suteiktas „Pažangumo ženklas“.

„Erasmus“ akreditacija leis paprasčiau pasinaudoti finansavimo, pagal 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo, galimybėmis, padės užtikrinti kokybiškesnį profesinį mokymą, sėkmingą karjerą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.

Dalyvaudami projektuose Mokyklos darbuotojai turi galimybių įgyti tarptautinės patirties, o mokiniai - vykti į praktines stažuotes Europos šalyse, kur patobulina profesines žinias, įgūdžius, įgyja naujų kompetencijų.