INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

DĖMESIO

Svetainė po įstaigos reorganizacijos nebeatnaujinama. Pereikite į www.stmc.lt

Pagalba mokytis

PAGALBA MOKYTIS:

  • Abiturientų atmintinė. Abiturientų atmintinėje galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl brandos egzaminų, sužinoti, kokį tolesnį mokymosi kelią galima rinktis, įgijus vidurinį išsilavinimą.
  • LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtino Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 m. tvarkos aprašą.
  • Mokykla parengė Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymo(si) sunkumų, grafiką 2020-2021 m.m. (patvirtintas direktoriaus š.m. kovo 15 d. įsakymu Nr.1.3(V1)-56)
  • Apie pagalbą mokytis rasite tinklapyje http://pagalbamokytis.lt
  • Visa mokiniams ir mokytojams aktuali informacija (dėl nuotolinio mokymosi, pamokų pasikeitimo, vertinimo, egzaminų, apklausų ir kt.) skelbiama el. dienyne TAMO. Mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai ne rečiau kaip vieną kartą per darbo dieną privalo prisijungti prie elektroninio dienyno TAMO ir  susipažinti su informacija
  • Ugdymo(si) procesą koordinuoja ir nuotoliniu būdu pagalbą teikia: 

visais klausimais: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas  I. Tumėnienė tel. 841585892, 867148989, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

gimnazijos skyriaus ir kt. ugdymo(si) klausimais (tvarkaraštis, pamokos, egzaminai, nuotolinis mokymasis): V. Galvelienė, gimnazijos skyriaus vedėja, tel.841585892,  el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

profesinio mokymo skyriaus irk t. ugdymo(si) klausimais (virtuali aplinka MOODLE, el. dienynas TAMO, informacijos sklaida ir dalijimasis patirtimi, dalyvavimas kursuose, nuotolinis mokymasis): Inga Viršilienė, profesinio skyriaus vedėja tel.841585892,  el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

profesinio mokymo skyriaus ir kt. klausimais (mokinių praktika, asmens įgytų kompetencijų vertinimas, mokinių  priėmimas, nuotolinis mokymasis): praktinio mokymo vadovas P. Vaitkevičius, tel. 841585892, el. p. pranas.vaitkevičŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokinių ir mokytojų aprūpinimas ištekliais, pagalba surandant elektoninius išteklius, skenuojant medžiagą, mokinių priėmimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas ugdymo karjeros klausimais  ir kt.: bibliotekos vedėja R. Stepanavičienė, tel. 841585892, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , A. Koverienė, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

socialiniais klausimais (ugdymasis namuose ir mokykloje, prevencinės programos, bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, su institucijomis, teikiančiomis socialinę ir psichologinę pagalbą, nemokamas maitinimas, stipendijos ir kt.): socialinis pedagogas E. Biknevičius, tel. 841585892, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

projektinės veiklos klausimais (konsultacijos dėl atrankos į projektus, dalyvių konsultavimas dėl vykdomų projektų eigos, mokyklos interneto svetainės koordinavimas ir kt.): projektų vadovė S. Paulauskienė, tel. 841585892, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

IKT techninės pagalbos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) technologijų naudojimo, aprūpinimo ir kt. klausimais: IT specialistas R. Mockus, tel. 841585892, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.