INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Šiandien mūsų mokykloje vyko pleneras "Žemės menas 2021", kuriame dalyvavo Kuršėnų miesto Stasio Anglickio mokyklos vasaros stovyklos 1-4 klasių mokiniai. Mūsų mokyklos profesijos mokytojai organizavo edukacijas: "Saldi svajonė ant nykštuko kepurės", "Fantazija+gamta=vasaros puokštė", "Aš kūrėjas", "Aksesuaro kūrimas šukuosenai", "Medžio paslaptys", "Burbuliatorius", "Gamtos ritmu".

Mažieji stovyklos dalyviai ne tik patys kūrė papuošalus, dekoravo konditerinius gaminius, piešė, šoko, mankštinosi, bet ir aplankė mūsų mokykloje ruošiamų specialybių profesijos klases.
Nuostabi diena buvo kupina ne tik šilto ir saulėto oro, bet ir skardaus juoko, šypsenų, aplodismentų, muzikos, padėkos žodžių. Atsisveikinant sutarėme, kad kitais metais mūsų mažieji draugai sugrįš ne vieni, o su dar didesniu draugų būriu.

Gražios ir kūrybingos vasaros Jums visiems linki Kuršėnų politechnikos mokyklos bendruomenė. 

Šiandien mūsų mokykloje vyko metodinė konferencija „Socialinės emocinės patirtys ir perspektyvos: mokytis, būti, veikti“. Konferencijos tikslas: aptarti socialines emocines kompetencijas, turėjusias įtaką ugdymui(si), santykiams, psichinei bendruomenės sveikatai, bei pasidalinti žiniomis ir patirtimis, įgytomis pandemijos laikotarpiu.

Konferencija buvo padalinta į tris dalis. Pirmoji dalis, tai MOKYTIS. Šioje dalyje mes išklausėme aštuonis pranešimus. Antroji dalis – BŪTI. Ši dalis buvo skirta darbui grupėse. Čia mes ne tik užrašėme mintis apie save, bet ir dalinomės įžvalgomis apie kolegas. Trečioji dalis – VEIKTI. Tai skaniausia konferencijos dalis, nes joje mes išbandėme naują įrangą, kurią mokykla įsigijo įgyvendindama projektą.

Ši diena patvirtina, kad komunikuojant ir drauge veikiant - MES GALIME VISKĄ! 

Šiandien, kaip ir kiekvienais metais pro atvertas mokyklos duris į naują gyvenimo etapą išlydėjome savo mokinius. Sakome SAVO, nes per tris mokslo metus vieni kitiems buvome ne tik mokytojai, draugai, parama, paguoda, bet tapome artimi pomėgiais, kūryba...
Gero vėjo mieli mūsų mokiniai!

Mokyklos durys JUMS visada atviros!