INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Mokyklos taryba (KVO)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)

 

Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos (toliau – VšĮ Kuršėnų PM) valdymo organas.

Tarybą sudaro: vienas mokinių atstovas, vienas VšĮ Kuršėnų PM mokytojų atstovas, vienas VšĮ Kuršėnų PM kitų darbuotojų atstovas, vienas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, 4 socialinių partnerių atstovai ir vienas regiono tarybos atstovas.

       Pirmininkas: Silvas Gedaminskas, UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, asociacijos „LINAVA“ atstovas.

       Pavaduotojas: Saulius Stelingis, Devold AMT UAB direktorius, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas.

       Nariai:

  1. Reda Gurnytė, VšĮ Kuršėnų PM Apeigų ir švenčių organizatoriaus programos OR-1 grupės mokinė.
  2. Giedrė Jakutienė, VšĮ Kuršėnų PM vyresnioji profesijos mokytoja.
  3. Audra Kazlauskienė, VšĮ Kuršėnų PM viešųjų pirkimų organizatorė.
  4. Neringa Kranauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.
  5. Sigitas Kiriejėvas, UAB „TOPNET“ savininkas ir direktorius, Šiaulių rajono verslininkų asociacijos atstovas.
  6. Lina Tamutienė, Šiaulių valstybinė kolegija, direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai, lektorė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė.
  7. Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovė.

 

Mokyklos tarybos darbo reglamentas