INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Tėvų taryba

2019-2020 m. m.

 

Tėvų taryba – demokratiškai išrinkta savivaldos institucija, atstovaujanti viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinių tėvams (ar globėjams), tiesiogiai ir efektyviai dalyvaujanti viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos veikloje.

 

Tėvų tarybos pirmininkė  -  Raimonda Jagminienė

Nariai:

  1. Renata Jucienė
  2. Ramūnas Ščiukas
  3. Jolanta Stanelytė
  4. Rasa Petrauskienė

 

Tėvų tarybos sudėtis patvirtinta 2019-11-15 Visuotinio tėvų susirinkimo protokolu Nr.1