INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Mokinių taryba

 2019-2020 m. m.

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, demokratiškai išrinkta mokinių visuotiniame susirinkime 2 metų kadencijai, vienijanti viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos (toliau – Mokykla) mokinius. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos narių išrinktas tarybos pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl ugdymo ir mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

 

Pirmininkė: Reda Gurnytė OR-1 gr.

Pavaduotojas: Eividas Janulis AM-60 gr.

Nariai:

 1. Rimantė Pintverytė OR-1 gr.
 2. Meda Vaišvilaitė OR-1 gr.
 3. Gabrielė Poškaitė OR-1 gr.
 4. Laura Navickaitė OR-1 gr.
 5. Rūta Muškauskaitė KO-3 gr.
 6. Ernesta Semaniuk K-26 gr.
 7. Miglė Poškaitė IAG kl.
 8. Gabrielė Joniškytė IBG kl.
 9. Eglė Vengrytė IIAG kl.
 10. Greta Černauskaitė IIBG kl.
 11. Airidas Kasperavičius AM-63 gr.
 12. Orinta Duseikaitė PB-24 gr.
 13. Mantas Žymantas AM-64 gr.
 14. Ema Sutkutė P-7/K-27/ST-30 gr.

 

Nariai, deleguoti į Mokyklos tarybą:

 1. Reda Gurnytė OR-1 gr.
 2. Eividas Janulis AM-60 gr.