INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Karjeros koordinatorius

 

 

Mokyklos karjeros koordinatorė Audronė Kovėrienė

 

 

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis – penktadienis    12:30 – 14:00 (210 kab.)

 

Karjeros koordinatorius mokykloje vykdo šias veiklas:

·      teikia mokiniams individualias ir grupines konsultacijas tolimesnio mokymosi bei įsidarbinimo  klausimais;

·      organizuoja  išvykas į įmones ir švietimo įstaigas, susitikimus karjeros plėtojimo temomis;

·      organizuoja praktinius užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, mokytojams, tėvams;

·      stebi, analizuoja baigusių mokinių padėtį darbo rinkoje (švietimo įstaigoje).