INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Informacija apie mokyklą

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

 

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS

Visus mokinius rengti visaverčiam gyvenimui atsižvelgiant į kintančius rinkos (darbdavių, mokinių) poreikius.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Būti gimnazija, profesinio mokymo bei visą gyvenimą trunkančio mokymosi centru, suteikiančiu kokybišką išsilavinimą, reikalingą nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

 

MOKYKLOS MISIJA

Žmonių orientuota komanda, teikianti aukštos kokybės ir pridėtinės vertės paslaugas bendrojo ugdymo, pirminio bei tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo paslaugas suinteresuotoms šalims, pasitelkiant darbuotojų įgalinimą, bendradarbiavimą ir inovatyvius sprendimus.

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

Atsakomybė. Kiekvienas iš mūsų atsakingai žiūrime į darbą ir į mokslą: esame sąžiningi, punktualūs, laikomės susitarimų, laiku atliekame numatytas užduotis.

Paprastumas. Esame draugiški, nuoširdžiai bendraujantys, puoselėjame kultūrą, kuriame mokyklos tradicijas ir saugią aplinką.

Atvirumas pokyčiams. Esame įsitikinę, jog pokyčiai yra pagrindas nuolatiniam tobulėjimui, todėl nebijome keistis, būti kūrybiški ir inovatyvūs, atviri visuomenei.

Pagarba ir palaikymas. Gerbiame vieni kitus, vertiname profesionalumą, savo srities išmanymą ir tikime, kad pagarba ir abipusis supratimas, paskatinimas bei padrąsinimas sutelks visą mokyklos bendruomenę.

 

MOKYKLOS ISTORIJA IR VEIKLA

Mokykla savo veiklą pradėjo 1973 metais. Švietimo ir mokslo ministerijai 2006 m. spalio 25d. įsakymu Nr. ISAK-2068 patvirtinus viešosios įstaigos įstatus, juridinių asmenų registre 2007 m. sausio 16 d.  įregistruota viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla (toliau – Mokykla).

Dalininkai – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir UAB „Vilraima“.

Mokykla yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, darbo rinkos profesinį, neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. 2008 m., pirmojoje iš Šiaulių apskrities profesinių mokyklų, akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.

Mokykla turi licenciją įgyvendinti 60 modulinių  profesinio mokymo programų, iš jų 36 pirminio ir 24 tęstinio profesinio mokymo programų, kurių trukmė nuo 3 mėn. iki 3 metų. Mokykla vykdo neformalųjį vaikų švietimą Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams pagal 6 technologijų krypties programas, ir gali pasiūlyti 8 neformaliojo profesinio mokymo programas suaugusiems.

Mokykloje rengiamas platus spektras paslaugų sferos specialistų: apeigų ir švenčių organizatoriai, virėjai, konditeriai, padavėjai ir barmenai, kirpėjai, prekybos įmonių vadybininko padėjėjai, pardavėjai, smulkiojo verslo organizatoriai, automobilių mechanikai, suvirintojai, staliai, baldžiai.

Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008.

2015 m. suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo Chartija, patvirtinta tarptautiškumo strategiją 2016 - 2020 metams. Europos Komisijos išduotas Chartijos pažymėjimas suteikia prioritetą dalyvauti tarptautiniuose Erasmus+ programos projektuose. Profesinio mokymo specialistai turi galimybę kelti profesinę kvalifikaciją ne tik respublikoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Geriausi Mokyklos mokiniai siunčiami į praktines stažuotes Erasmus+ programos šalyse, kur tobulina profesines žinias, įgūdžius, įgyja naujų kompetencijų.

Mokyklos bendruomenė, suprasdama švietimo reformos reikalavimus, aktyviai dalyvauja kaitos procese švietimo sistemoje ir mokykloje. Mokymo kokybės pokyčius parodo kasmet vis dar didėjantis mokyklą baigusių mokinių stojimas į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas, geras įsidarbinimas.

Veikia edukaciniai padaliniai: vairavimo mokykla (rengiami B kategorijos vairuotojai), bibliotekos ir skaityklos informacinis centras, krepšinio sporto klubas „Politechnika“, Tolerancijos ugdymo centras.