INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Įgyvendinti projektai

2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektas „Aš draugiškas aplinkai" 

2018 - 2019 m. Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projektas „Mokymo programų atnaujinimas per tarptautinę praktiką“ dotacijos sutartimi Nr.2018-1-LT01-KA116-046783. 

2018 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos finansuojamas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Judėti sveika ir naudinga“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius.

2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektas „Mes - gamtos dalis“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius.   

2017 - 2018 m. m. Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projektas „Mokymo (-si) dalyvių įgalinimas konstruktyviai veikti tarptautinėje plotmėje“ Nr.2017-1-LT01-KA116-035068 

2017 m. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektas „Neskriausk gamtos – draugauk su aplinka“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius.  

2016 – 2017 m. m. ERASMUS+ programos KA1 mobilumo projektas „Tarptautinės patirties integracija į profesinio mokymo kaitą“ Nr.2016-1- LT01-KA116- 023025.

2016 m. Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programos projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ Nr.FS-251.

2016 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos finansuojamas švietimo ir sporto veiklos programos  „Įvairių sporto šakų turnyrų organizavimas ir vykdymas sporto klube „Politechnika“.

2015 – 2016 m. ERASMUS+ programos mokinių Leonardo da Vinci (KA1) mobilumo projektas „Praktinė stažuotė Europoje. Patirtis ir perspektyvos“ Nr.2015-LT01-KA102-013081. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius

2015 – 2016 m. ERASMUS+ programos mokytojų/vadovų Leonardo da Vinci (KA1) mobilumo projektas „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų mokiniams“ Nr.2015-LT01-KA102-013323. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius

2015 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos finansuojamas visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Sveikatos harmonija“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius

2015 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos finansuojamas švietimo ir sporto veiklos programos projektas „Įvairių sporto šakų turnyrų organizavimas ir vykdymas sporto klube „Politechnika“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos sporto klubas „Politechnika“ - projekto koordinatorius

2015 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos finansuojamas jaunimo veiklų programos projektas „Padėkime senti oriai“. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius

2014 – 2015 m. ERASMUS+ programos Leonardo da Vinci (KA1) mobilumo projektas „Profesinio mokymo tobulinimas, kuriant netradicines mokymosi aplinkas“ Nr.2014-1-LT01-KA102-000215. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

Informacija apie projektą.

2014 – 2015 m. ERASMUS+ programos Leonardo da Vinci (KA1) mobilumo projektas „Tradicinių amatų perteikimas profesinio mokymo pamokose” Nr.2014-1-LT01-KA102-000036. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Mažeikių politechnikos mokyklos projekto partneris)

Skelbimas mokytojams.

Informacija apie projektą.

2014 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Profesinių įgūdžių tobulinimas ir veiklos organizavimas turizmo srityje“ Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0838. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projekto partneris)

Skelbimas mokiniams.

Informacija apie projektą.

2014 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos remiamas Švietimo ir sporto veiklos programos projektas „Jaunimo socializacija per sportinę veiklą“. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Verslumo įgūdžių tobulinimas per tarptautinį mobilumą“ Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0846. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2013 - 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Paslaugų sektoriaus darbuotojų rengimo kokybės tobulinimas“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0900. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2012 - 2014 m. Comenius „Art and science – the best ambassadors of the national values within Europe“ Nr.LLP-COM-DP-2012-LT-00176.

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Ekonomika ir profesija“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0881. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Mažeikių politechnikos mokyklos projekto partneris)

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Stalių stažuotė specialių poreikių mokiniams“ Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0784. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro projekto partneris)                 

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Profesinio mokymo kokybės didinimas, susipažįstant su kompetencijų matavimu ir vertinimu Europos šalyse“Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0921. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro projekto partneris)

2014 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Specialistų kompetencijos tobulinimas panaudojant užsienio partnerių patirtį“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0889. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla - UAB „Rūta“ projekto partneris)

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Eko karta. Kurkime ateitį atsakingai“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0882. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla– Šiaulių profesinio rengimo centro projekto partneris)

2013 – 2014 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Žalioji mokykla. Pradžia“ Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0832. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla– Šiaulių profesinio rengimo centro projekto partneris)

2013 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokinių tobulėjimo įrankis“Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2012 – 2013 m. Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotas projektas „VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-003.

2012 – 2013 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Italijoje ir Prancūzijoje, siekiant šių mokinių pilnos integracijos į sveikųjų visuomenę bei sėkmės profesinėje karjeroje“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Kauno taikomosios dailės mokyklos projekto partneris)

2012 -– 2013 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Naujausių technologijų taikymas automobilių mechanikų praktiniame mokyme“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0730. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2012 – 2013 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Automobilių mechanikų profesinių kompetencijų didinimas per praktinę veiklą Europoje“ Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0686. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2012 – 2013 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kirpėjo specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas“ Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0788. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla– Šiaulių profesinio rengimo centro projekto partneris)

2012 – 2013 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Grožio paslaugų teikimo tendencijos ir patirtis Europos Sąjungos šalyse“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0779. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla– Šiaulių profesinio rengimo centro projekto partneris)

2012 – 2013 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Sveiko maisto gamyba, natūralus skonis, nepriekaištinga kokybė ir modernus pateikimas viešojo maitinimo įmonėse“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0719. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Mažeikių politechnikos mokyklos projekto partneris)

2013 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos remiamas, sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Noriu gyventi sveikai ir aktyviai”. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2013 m. Tarptautinės komisijos sekretoriato ir Yad Vashem tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos seminaras Izraelyje Lietuvos mokytojams ir švietimo darbuotojams. Seminare dalyvavo 1 VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokytojas.

2011 m. – 2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-007

2012 m.ES struktūrinių fondų finansuojamas, Ugdymo plėtotės centro koordinuojamas projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-001

2012 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos remiamas, bendruomenės sveikatos tarybos programos projektas „Sveikatos gurkšnis“. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2011 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos remiamas, jaunimo veiklų programos  projektas „Žingsnis karjeros link“ Nr. SRZ-539. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2011 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0606. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos projekto partneris)

2011 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Tarptautinė praktika Europoje – didesnės karjeros galimybės Lietuvoje” Nr.LLP-LdV-IVT-2011-LT-0528. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2011 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas„Sveiki atvykę į kaimo turizmo sodybą!“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0653. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2011 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas„Pastatų atnaujinimas: naujausių statybos technologijų panaudojimas interjero ir eksterjero darbuose“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0654. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2010 – 2012 m. Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektas „Kitchen and restaurant guide for starters“ Nr.LLP-LdV-PRT-2010-LT-0141.

2010 m. Šiaulių raj. savivaldybės administracijos remiamas, bendruomenės sveikatos tarybos programos „Sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių prevencijos” projektas „Kelias į sveikatą – per žinias, sportą ir meną” Nr. SRZ-374. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2010 m. Šiaulių r. savivaldybės administracijos remiamas, jaunimo veiklų programos projektas „Lašas“ Nr.SRZ-607. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2010 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0461. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2010 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“ Nr.LLP–LdV–VEPRO–2010–LT-0330. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – Mažeikių politechnikos mokyklos projekto partneris)

2010 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas, taikant ES šalių technologijas ir patirtį“ Nr.LLP-LdV-IVT-2010-LT-0357.(VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2009 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Austriškos, vokiškos virtuvių kūrybiški sprendimai: proginiai patiekalai ir jų paruošimo technologijos“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0226. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2009 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas  „Statybinės, viešojo maitinimo ir paslaugų pakraipos specialybių kūrybiškumo ir inovacijų diegimo versle ugdymas“ Nr.LLP-LdV-IVT-2009-LT-0199. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2009 m. Šiaulių r. savivaldybės administracijos remiamas, „Sporto visiems“ plėtotės programos projektas „Sveika gyvensena“ Nr.SRZ-597, (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)

2009 m. Tarptautinis gamtos resursų taupymo projektas „Išjunk šviesą“ („Flick the Switch")

2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas  „Asmeninės karjeros projektavimas ir vystymas – galimybė sėkmingai įsitvirtinti versle”  Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0102. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro projekto partneris)

2007/2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Naujos profesijos mokytojų technologijos kompetencijos ugdant aktyvų darbo rinkos dalyvį” Nr.LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0024. (VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla – projekto koordinatorius)