INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Informacija apie mokyklą

 

 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

Mokykla pastatyta 1973 metais.

Švietimo ir mokslo ministerijai 2006 m. spalio 25d. įsakymu Nr. ISAK-2068 patvirtinus viešosios įstaigos įstatus, juridinių asmenų registre 2007 m. sausio 16 d.  įregistruota viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla (toliau – Mokykla).

Mokyklos dalininkai – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir UAB „Vilraima“.

Nuo 1999 m. rudens Mokyklai vadovauja Regina Rupšienė.

Mokykla yra šiuolaikinė mokymo įstaiga, atvira kaitai ir pasiruošusi teikti kokybiškas paslaugas visiems norintiems. Svarbiausia veikla – pagrindinis profesinis, darbo rinkos profesinis, neformalusis suaugusiųjų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

VIZIJA

Lavinti mokinių sugebėjimus sėkmingai priimti ateities iššūkius ir efektyviai dirbti prisiimant atsakomybę už savo talentus, veiksmus ir sprendimus.

 

MISIJA

Suteikti galimybę kiekvienam mokiniui kasdien lavinti savo gabumus ir ugdyti turimus talentus surandant savąjį pašaukimą.

 

2008 metais, pirmojoje iš Šiaulių apskrities profesinių mokyklų, akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.

Mokykla turi licenciją įgyvendinti 19 pirminio profesinio mokymo programų, 19 darbo rinkos mokymo programų,  35 neformaliojo mokymo programas. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokoma pagal 14 profesinio mokymo programų, kurių trukmė nuo 1 metų iki 3 metų.

Rengiamas platus spektras paslaugų sferos specialistų: virėjai, konditeriai, padavėjai ir barmenai, kirpėjai, prekybos įmonių vadybininko padėjėjai, pardavėjai, smulkiojo verslo organizatoriai, automobilių mechanikai, suvirintojai, staliai, baldžiai.

2013 m. Mokyklai įteiktas kokybės sertifikatas, įrodantis, kad mokykloje įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti  kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.

2015 m. Mokyklai suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo Chartija, patvirtinta tarptautiškumo strategiją 2016 - 2020 metams. Europos Komisijos išduotas Chartijos pažymėjimas Mokyklai suteikia prioritetą dalyvauti tarptautiniuose Erasmus+ programos projektuose. Profesinio mokymo specialistai turi galimybę kelti profesinę kvalifikaciją ne tik respublikoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Geriausi Mokyklos mokiniai siunčiami į praktines stažuotes Europos šalyse, kur tobulina profesines žinias, įgūdžius, įgyja naujų kompetencijų.

Mokyklos bendruomenė, suprasdama švietimo reformos reikalavimus, aktyviai dalyvauja kaitos procese švietimo sistemoje ir mokykloje. Mokymo kokybės pokyčius parodo kasmet vis dar didėjantis mokyklą baigusių mokinių stojimas į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas, geras įsidarbinimas.

Mokykloje veikia edukaciniai padaliniai: Tolerancijos ugdymo centras, vairavimo mokykla (rengiami B kategorijos vairuotojai), bibliotekos ir skaityklos informacinis centras, autoservisas, krepšinio klubas „Politechnika“.